Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

14 czerwca 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie informuje, iż na ogłoszone w dniu 16 maja 2022 r. zaproszenie do składania ofert cenowych na przeprowadzenie zajęć psychologicznych ze sprawcami przemocy w ramach programu korekcyjno –  edukacyjnego w 2022 r.  do dnia 10 czerwca 2022 r. nie wpłynęła żadna oferta.   

Kierownik PCPR w Zambrowie

Jadwiga Krajewska