Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Koniec terminów – Aktywny samorząd

25 sierpnia 2014

UWAGA!! – zbliża się termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.
Zbliża się termin zakończenia naboru wniosków osób niepełnosprawnych o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”:
1. wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu I (Obszary: A-D) można składać do dnia 30 sierpnia,
2. wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu II (kosztów nauki na poziomie wyższym) można składać do dnia 30 września.
Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, p. 133,135 a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową – datę stempla pocztowego.