Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

6 lutego 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wraz z Fundacja DIALOG oraz Fundacją KORALE informuje, iż dnia 11.02.2019 o godzinie 09.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie w Sali konferencyjnej odbędzie się spotkanie edukacyjne w ramach projektu “Program wsparcia rodzin przeżywających trudności opiekuńczo -wychowawcze ODZYSKAĆ DZIECKO”

       Zapraszam pracowników/wolontariuszy instytucji wsparcia rodziny i pieczy zastępczej z terenu powiatu zambrowskiego do bezpłatnego udziału w spotkaniu.

Osoba do kontaktu w ramach projektu:
Kamila Zaperty
tel. 796 – 073- 993
email:  odzyskacdziecko@fundacjadialog.pl