Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Wyszukaj

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3

PCPR:
tel. 86 271-15-09

Sekretariat:


tel: 86 888-93-99

Głowna księgowa:

tel:86 888-93-96

fax: 86 888-94-00

Dział ds. pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

tel: 86 271-06-69

tel kom.:

+48 459 589 951

Stanowiska pracy ds. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

PFRON

tel: 86 271-06-96

tel: 86-888-93-97

Godziny pracy:
7:00-15:00

pcpr@powiatzambrowski.com

6 lutego 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wraz z Fundacja DIALOG oraz Fundacją KORALE informuje, iż dnia 11.02.2019 o godzinie 09.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie w Sali konferencyjnej odbędzie się spotkanie edukacyjne w ramach projektu “Program wsparcia rodzin przeżywających trudności opiekuńczo -wychowawcze ODZYSKAĆ DZIECKO”

       Zapraszam pracowników/wolontariuszy instytucji wsparcia rodziny i pieczy zastępczej z terenu powiatu zambrowskiego do bezpłatnego udziału w spotkaniu.

Osoba do kontaktu w ramach projektu:
Kamila Zaperty
tel. 796 – 073- 993
email:  odzyskacdziecko@fundacjadialog.pl