Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

5 czerwca 2019

Zambrów, 30.05.2019 r.

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie informuje, iż planuje w 2019 r. realizację programu korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o kierowanie sprawców przemocy do pracownika socjalnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18 – 300 Zambrów, pokój 140, tel. 86 271 06 69 celem uzbierania grupy docelowej.

Kieronik PCPR w Zambrowie

Jadwiga Krajewska