Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

28 sierpnia 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie informuje, iż na ogłoszone w dniu 1 sierpnia 2019 r. zaproszenie do składania ofert cenowych na przeprowadzenie zajęć psychologicznych ze sprawcami przemocy w ramach programu korekcyjno –  edukacyjnego w 2019 r. do dnia 13 sierpnia 2019 r. nie wpłynęła żadna oferta.   

Kierownik PCPR w Zambrowie

Jadwiga Krajewska