Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Wyszukaj

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3

PCPR:
tel. 86 271-15-09

Sekretariat:


tel: 86 888-93-99

Głowna księgowa:

tel:86 888-93-96

fax: 86 888-94-00

Dział ds. pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

tel: 86 271-06-69

tel kom.:

+48 459 589 951

Stanowiska pracy ds. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

PFRON

tel: 86 271-06-96

tel: 86-888-93-97

Godziny pracy:
7:00-15:00

pcpr@powiatzambrowski.com

Propozycja szkoleń dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze oraz rodziców pieczy zastępczej.

19 października 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, Fundacja DIALOG i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zapraszają chętnych rodziców z Powiatu Zambrowskiego na szkolenia do wyboru :

04.12.2023r.

Szkolenie I

900-1400

Warsztaty Bezpieczny Dom

Tematyka:

edukacja prawna i pedagogiczna dot. funkcji rodziny, obowiązków rodziców,

oceny psychospołecznej rozwoju dziecka, flagowanie- kiedy dziecko jest zagrożone,

komunikacji i zasad w domu, def. przemocy domowej, korzystania ze wsparcia, procedur                      i standardów pomocy, informacyjnego, edukacyjnego i prawnego, analiza wspólna przypadków.

Szkolenie II

1500-1900

Warsztaty dot. alienacji rodzicielskiej

Tematyka:

pogłębienie wiedzy na temat sytuacji okołorozwodowych,

udzielanego wsparcia rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem planowania

wsparcia dla dzieci. Zapoznanie się z mechanizmami alienacji rodzicielskiej.

Kto i dlaczego alienuje, potrzeby dziecka, reakcje pierwszoplanowego i drugoplanowego

rodzica w sytuacjach okołorozwodowych. Wypracowanie technik reagowania.

Warsztaty odbędą się dnia 4 grudnia 2023r. w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zambrowie.

Prosimy zainteresowanych rodziców szkolenia do zgłaszania się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów lub telefonicznie 86 888-93-99 :  do dnia  20.11.2023r.

Liczba miejsc ograniczona.

Wypożyczalnia technologii wspierających dla osób z niepełnosprawnością

28 września 2023

Już od 4 września działa wypożyczalnia sprzętu dla osób z niepełnosprawnością. Można składać wnioski o wypożyczenie takich technologii jak urządzenia do sterowania komputerem za pomocą wzroku, oprogramowania wspierające komunikację alternatywną, powiększalniki, aparaty słuchowe, drukarki brajlowskie, notesy dla osób niewidomych, a także podnośniki, wózki, skutery.

„Osoby z niepełnosprawnością potrzebują jeszcze większego dostępu do technologii wspomagających, zwłaszcza zaś do wysoko zaawansowanych rozwiązań technologicznych. Odpowiedzią na te potrzeby jest właśnie uruchomiona dzisiaj wypożyczalnia. Dzięki jej powstaniu osoby z niepełnosprawnością będą miały możliwość wystąpienia o wypożyczenie najnowocześniejszych rozwiązań wspierających i podnoszących niezależność, bez konieczności ponoszenia kosztów ich zakupu” – mówi Paweł Wdówik, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

„Wnioski można składać za pośrednictwem systemu SOW, podobnie jak w przypadku pozostałych programów i projektów realizowanych przez Fundusz. Gwarancją optymalnego doboru sprzętu do potrzeb osoby niepełnosprawnej jest możliwość konsultacji z doradcami, którzy pomogą wybrać odpowiednią technologię” – wyjaśnia prezes Zarządu PFRON Krzysztof Michałkiewicz.

Kto może złożyć wniosek?

Każdy, kto:

 • ma ważne orzeczenie o niepełnosprawności (czyli orzeczenie wydawane dzieciom do 16 roku życia) lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
 • w ciągu 12 miesięcy przed dniem przed dniem złożenia wniosku o wypożyczenie technologii wspomagającej nie otrzymał ze środków PFRON albo NFZ dofinansowania na zakup takiej samej technologii wspomagającej jak ta, którą chce wypożyczyć.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek powinien być złożony w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).

 • W celu złożenia elektronicznego wniosku kliknij w link:  https://sow.pfron.org.pl/
 • W celu uzyskania pomocy przy złożeniu wniosku lub otrzymania szerszych informacji skontaktuj się z najbliższym oddziałem CIDON

Po formalnym sprawdzeniu wniosków każda zainteresowana osoba będzie miała możliwość skorzystania z profesjonalnego doradztwa w zakresie wybranych technologii w jednym z 19 Ośrodków Wsparcia i Testów w całej Polsce. Następnie wniosek z już zatwierdzoną technologią będzie przekazywany do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS).

Chcesz sprawdzić stan realizacji wniosku

Zgłoszenia do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”

21 sierpnia 2023

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego dla jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. W związku z planowanym przystąpieniem Powiatu Zambrowskiego do tego programu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  prosi o zgłaszanie się osób chętnych do objęcia usługą asystenta osobistego.

Zgłoszeń do programu można dokonywać w dniach od 22 do 28 sierpnia 2023 r. do godziny 10:00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie ul. Fabryczna 3 w godzinach   7:00-15:00, piętro I, pokój nr. 142.

Bazy teleadresowe instytucji, podmiotów i organizacji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą domową.

17 sierpnia 2023

INFORMATOR O PODMIOTACH REALIZUJĄCYCH ODDZIAŁYWANIA WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE W POWIECIE ZAMBROWSKIM

Jednostki pomocy społecznej realizujące zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie zambrowskim:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

ul. Fabryczna 3 (I piętro), 18-300 Zambrów
sekretariat : 86 271-15-09

tel. i fax. (0 86) 271 06 69

pcpr@powiatzambrowski.com

pokój 140

Dni i godziny otwarcia Jednostki

 • Poniedziałek 7:00 – 15:00
 • Wtorek 7:00 – 15:00
 • Środa 7:00 – 15:00
 • Czwartek 7:00 – 15:00
 • Piątek 7:00 – 15:00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie

ul. Fabryczna 3 (III piętro), 18-300 Zambrów
tel. i fax. (0 86) 271 32 51

mops.zambrow@vp.pl

Dni i godziny otwarcia Jednostki

 • Poniedziałek 7:30 – 15:30
 • Wtorek 7:30 – 15:30
 • Środa 7:30 – 15:30
 • Czwartek 7:30 – 15:30
 • Piątek 7:30 – 15:30

Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej:

 • OPS w Szumowie
  1 maja 50, 18 – 305 Szumowo,
  gm. Szumowo
  tel. 86 476 80 11
  e-mail: ops.szumowo@op.pl  

Dni i godziny otwarcia Jednostki

 • Poniedziałek 7:30 – 15:30
 • Wtorek 7:30 – 15:30
 • Środa 7:30 – 15:30
 • Czwartek 7:30 – 15:30
 • Piątek 7:30 – 15:30
 • OPS w Rutkach
  11 Listopada 7, 18 – 312 Rutki,
  gm. Rutki
  tel. 86 276 31 79, e-mail: gopsrutki@poczta.onet.pl

Dni i godziny otwarcia Jednostki

 • Poniedziałek 7:00 – 15:00
 • Wtorek 7:00 – 15:00
 • Środa 7:00 – 15:00
 • Czwartek 7:00 – 15:00
 • Piątek 7:00 – 15:00
 • OPS w Kołakach Kościelnych
  Kościelna 1118 – 315 Kołaki Kościelne,tel./fax 86 270 30 39
  tel. 86 270 30 26,
  e-mail: ops@kolaki.pl

Dni i godziny otwarcia Jednostki

 • Poniedziałek 7:30 – 15:30
 • Wtorek 7:30 – 15:30
 • Środa 7:30 – 15:30
 • Czwartek 7:30 – 15:30
 • Piątek 7:30 – 15:30
 • GOPS w Zambrowie
  Fabryczna 3A/112 (Budynek ZUS), 18 – 300 Zambrów
  tel. 86 271 46 16, e-mail: gops@ugzambrow.pl

Dni i godziny otwarcia Jednostki

 • Poniedziałek 7:00 – 15:00
 • Wtorek 7:00 – 15:00
 • Środa 7:00 – 15:00
 • Czwartek 7:00 – 15:00
 • Piątek 7:00 – 15:00
 • Lokalny punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Zambrowie

Stowarzyszenie Abstynenta OSTOJA

Ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów

Tel. 518-595-707, e-mail: pokrzywdzeni@pyzmat.org.pl

Program korekcyjno- edukacyjny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie corocznie ogłasza nabór osób chętnych do uczestnictwa w Programie korekcyjno – edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Zgłoszenia przyjmuje pracownik socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie- ul. Fabryczna 3,

 18 – 300 Zambrów, pokój 140, tel. 86 271 06 69
w godz. od 7:00 do 15:00.

 Program Psychologiczno- terapeutyczny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie corocznie ogłasza nabór osób chętnych do uczestnictwa w Programie psychologiczno – terapeutycznym dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Zgłoszenia przyjmuje pracownik socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, pokój 140 tel: 86271 06-69 w godz. Od 7:00 do 15:00.

Poradnictwo Specjalistyczne

W ramach poradnictwa specjalistycznego prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie informujemy, iż osoby pochodzące
z terenu powiatu zambrowskiego mogą korzystać z darmowych porad
w „Punkcie konsultacyjno – informacyjnym dla rodzin naturalnych, zastępczych oraz adopcyjnych” mieszczącym się w Zambrowie ul. Fabryczna 3 pokój 142,
I piętro (budynek Starostwa Powiatowego w Zambrowie).

Dni i godziny przyjęć specjalistów:

 • psycholog – w 1 i 3 środę miesiąca w godz. 1000 – 1200
 • pracownik socjalny od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 – 1500
 • konsultant od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 – 1100

Zapisy do w/w specjalistów pod numerem 86 271 06 69

 • Poradnictwo prawne

Nieodpłatna pomoc prawna i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Zambrowskim:

 1. Adwokaci:

Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, sala konferencyjna, 18-300 Zambrów, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2a

Harmonogram dyżurów:

 • Poniedziałek – w godz. Od 8:00 do 12:00
 • Czwartek – w godz. Od 8:00 do 12:00
 • Piątek – w godz. Od 8:00 do 12:00
  • Radcowie prawni:

Urząd gminy Zambrów, pokój nr 1, 18-30 Zambrów, ul. Fabryczna 3

Harmonogram dyżurów:

 • Wtorek – w godz. Od 8:00 do 12:00
 • Środa – w godz – od 8:00 do 12:00
  • Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT:

Urząd Gminy Kołaki Kościelne, pokój nr24 18-315 KOŁAKI KŚCIELNE

         Harmonogram dyżurów

 • Wtorek – w godz od 9:00 do 13:00

Urząd Gminy Rutki, Ośrodek Pomocy Społecznej, pokój nr.5

18-312 Rutki Kossaki, ul. 11 Listopada 7

Harmonogram dyżurów:

 • Czwartek – w godz. Od 9:0 do 13:00 (specjalizacja dla doświadczających przemocy)
 • Piątek – w godz od 9:00 do 13:00

Posterunek Policji w Szumowie 18-305 Szumowo, ul. Sierż. Pchor.

Zygmunta Przeździeckiego 5

Harmonogram dyżurów :

 • Poniedziałek – od godz. 9:00 do 13:00
 • Środa – w godz. Od 9:00 do 13:00

Informacje o funkcjonowaniu nieodpłatnej pomocy prawnej udzielane są w Starostwie Powiatowym w Zambrowie .

86 271 24 18 ( od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy ), e mail : prawnik@powiatzambrowski.com.

Podstawa prawna : art.:8 ust 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232 i z 2021 r poz 159).

Szczegółowe informacje na temat nieodpłatnej pomocy prawnej są do pobrania poniżej w formie załączników .

Szkolenie z zakresu wdrażania prawidłowych metod wychowawczych

Szkolenie z zakresu wdrażania prawidłowych metod wychowawczych skierowane jest do rodziców przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych wobec dzieci, a także rodziców zagrożonych stosowaniem przemocy względem dzieci. Szkolenia prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie dwa razy w roku w zależności od ilości osób chętnych. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z pracownikiem socjalnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Zambrowie osobiście lub pod numerem telefonu: 86 271 06 69.

Newer Posts »