Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Wyszukaj

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3

PCPR:
tel. 86 271-15-09

Sekretariat:


tel: 86 888-93-99

Głowna księgowa:

tel:86 888-93-96

fax: 86 888-94-00

Dział ds. pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

tel: 86 271-06-69

tel kom.:

+48 459 589 951

Stanowiska pracy ds. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

PFRON

tel: 86 271-06-96

tel: 86-888-93-97

Godziny pracy:
7:00-15:00

pcpr@powiatzambrowski.com

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego.

30 maja 2016

 

 

Zambrów, 30.05.2016 r.

 

 

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

 

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego jest uroczyście obchodzony zgodnie
z uchwałą Sejmu z 24 maja 2006 roku, kiedy to ustanowiono 30 maja Dniem Rodzicielstwa Zastępczego. Obchodzenie tego święta ma na celu uhonorowanie trudu rodziców zastępczych i ich poświęcenia dla dzieci będących w potrzebie. Niestety dzieci potrzebujących opieki i wsparcia stale przybywa, a kandydatów na rodziny zastępcze nieustannie brakuje.

W związku z tym składamy szczególne podziękowania  rodzinom, które zdecydowały się przyjąć pod swój dach dzieci potrzebujące pomocy, miłości
i troski, by dać im poczucie bezpieczeństwa i szansę na szczęśliwe  dzieciństwo.

Kierownik PCPR w Zambrowie

Jadwiga Krajewska

wraz z pracownikami.