Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Wyszukaj

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3

PCPR:
tel. 86 271-15-09

Sekretariat:


tel: 86 888-93-99

Głowna księgowa:

tel:86 888-93-96

fax: 86 888-94-00

Dział ds. pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

tel: 86 271-06-69

tel kom.:

+48 459 589 951

Stanowiska pracy ds. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

PFRON

tel: 86 271-06-96

tel: 86-888-93-97

Godziny pracy:
7:00-15:00

pcpr@powiatzambrowski.com

Dzień rodzicielstwa zastępczego

21 czerwca 2013

Rodzicielstwo zastępcze to jedna z najpiękniejszych misji jaką może podjąć każdy człowiek. Przyjąć do własnej rodziny nieswoje dziecko, ofiarować mu swą miłość i troskę. Wprowadzać je w dorosłe życie, dzielić z nim radości i smutki. To doprawdy jeden z wielkich darów jakie można ofiarować drugiemu człowiekowi.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, które jest organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Zambrowskim pod Patronatem Starosty Zambrowskiego Stanisława Krajewskiego w dniu 8 czerwca 2013 r. zorganizowało Dzień Rodzicielstwa Zastępczego połączone z Dniem Dziecka.  Obchody tego dnia miały na celu popularyzację ruchu rodzicielstwa zastępczego. Nie było to pierwsze tego typu spotkanie rodzin zastępczych, ale z całą pewnością nie ostatnie. Spotkanie odbyło się w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie. Zaproszone dzieci obejrzały film pt. „Mambo, Lula i piraci”. Rodzice zastępczy zaś mieli możliwość nie tylko spróbować specjałów kawiarenki w Miejskim Ośrodku Kultury ale również porozmawiać, wymienić się doświadczeniami, udzielić rad dotyczących wychowywania dzieci, nawiązać nowe więzi, znajomości, relacje, zintegrować się ze sobą. Wszyscy goście bardzo dobrze się bawili i cieszyli się z możliwości spotkania się w większym gronie.

Dziękujemy
Starosta Zambrowski
i pracownicy PCPR w Zambrowie

 

 

 

W związku z powyższym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie,  poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

  • dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej,
  • mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  • nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona,
  • wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu,
  • nie cierpią na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim, mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania,
  • uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego  ze względu na miejsce zamieszkania.

Osoby spełniające te wymagania, zapraszamy na rozmowę do PCPR w Zambrowie celem udzielenia dalszych informacji, sprecyzowania wymagań i procedur szkoleniowo – kwalifikacyjnych.

Dorota Śleszyńska –
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Tel. 86 271 06 96 do godz. 11