Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Emp@tia

4 grudnia 2015

Informujemy, że portal Emp@tia umożliwia obywatelom składanie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie drogą elektroniczną wniosków o udzielenie pomocy społecznej, a także wniosków procesowych określonych w kpa: o wydanie zaświadczenia o udzielonej pomocy, w sprawie zmian w spłacie należności/odpłatności, o zmianę decyzji lub postanowienia, odwołanie od decyzji lub zażalenie na postanowienie, korespondencji w sprawie do jednostki terenowej. Usługi elektroniczne dla obywateli udostępnione są pod adresem:
https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0