Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych.

10 marca 2015

ZAPROSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, zaprasza
w dniu 31 marca 2015 r. o godz. 10.00 Sala konferencyjna Nr 18
(na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ul. Fabryczna 3) na spotkanie grupy wsparcia oraz warsztaty dla rodzin zastępczych
na temat: „ Skuteczna współpraca rodzin zastępczych z rodzinami biologicznymi, dzieci przebywających w pieczy zastępczej”.
Kierownik PCPR w Zambrowie
Jadwiga Krajewska