Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Informacja o nie wpłynięciu żadnej oferty interwent kryzysowy

5 lutego 2019

PCPR.0715.7.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie informuje, iż na zaproszenie do składania przez  psychologów oferty cenowej na usługi współpracy z pomocą społeczną, policją i innymi instytucjami w zakresie interwencji kryzysowej, oraz pomocy psychologicznej i wsparcia osobom w sytuacjach posttraumatycznych we skazanych  środowiskach  na  terenie powiatu zambrowskiego nie wpłynęła żadna oferta.