Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Wyszukaj

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3

PCPR:
tel. 86 271-15-09

Sekretariat:


tel: 86 888-93-99

Głowna księgowa:

tel:86 888-93-96

fax: 86 888-94-00

Dział ds. pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

tel: 86 271-06-69

tel kom.:

+48 459 589 951

Stanowiska pracy ds. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

PFRON

tel: 86 271-06-96

tel: 86-888-93-97

Godziny pracy:
7:00-15:00

pcpr@powiatzambrowski.com

Informacja o projekcie

27 sierpnia 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie informuje, że na podstawie Uchwały Nr 120/20 Zarządu Powiatu Zambrowskiego z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie wskazania realizatora Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COYID-19” oraz upoważnienia do jego realizacji realizuje projekt współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej  i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Odbiorcami wsparcia w ramach projektu są dzieci umieszczone w  rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo–wychowawczych a także ich opiekunowie  i pracownicy tych instytucji.

W ramach projektu dla Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych  w Zambrowie przekazano meble (4 komody, 4 wersalki i 8 foteli typu puf) 4 telewizory, ekran projekcyjny oraz 20 zestawów sprzętu komputerowego. W skład zestawu wchodzą: laptop  z oprogramowaniem, myszka bezprzewodowa, słuchawki z mikrofonem okalające ucho, wyciszające dźwięki z otoczenia i czarna torba wymiarami pasująca do laptopa, dwukomorowa, usztywniana. Takie same zestawy sprzętu komputerowego zostały przekazane trzem rodzinom zastępczym funkcjonującym na terenie Powiatu Zambrowskiego, które taką potrzebę. Wszystkie dzieci z rodzin zastępczych, ich opiekunowie oraz dzieci przebywające  w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych i pracownicy Centrum w ramach projektu zostali wyposażeni w maseczki i rękawice ochronne oraz płyn dezynfekcyjny do rąk.