Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Wyszukaj

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3

PCPR:
tel. 86 271-15-09

Sekretariat:


tel: 86 888-93-99

Głowna księgowa:

tel:86 888-93-96

fax: 86 888-94-00

Dział ds. pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

tel: 86 271-06-69

tel kom.:

+48 459 589 951

Stanowiska pracy ds. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

PFRON

tel: 86 271-06-96

tel: 86-888-93-97

Godziny pracy:
7:00-15:00

pcpr@powiatzambrowski.com

Informacja o wyborze oferty

21 sierpnia 2020

Zambrów, 21.08.2020 r.

PCPR.071.74.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie informuje, że na ogłoszone  w dniu 13.08.2020 r. zapytania ofertowe na zakup środków ochronnych, mebli i komputerów w ramach Projektu: ”Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  na lata 2014-2020 Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, do dnia 20.08.2020 r. do godz. 15:00 wpłynęły cztery oferty spełniające podane kryteria.

Na zapytanie ofertowe na zakup środków ochronnych wpłynęła jedna oferta : Centrum Handlowo-Usługowe „Gregorek” Leszek Gregorek, ul. rtm. W. Pileckiego 18, 18-300 Zambrów.

Na zapytanie ofertowe na zakup mebli wpłynęła jedna oferta: Salon Meblowy PIEER, ul. Kolejowa17, 18-300 Zambrów.

Na zapytanie ofertowe na zakup laptopów wpłynęła jedna oferta: D@RKOMP Dariusz Atkielski ul. Kolejowa1A, 18-500 Kolno.

Na zapytanie ofertowe na zakup telewizorów i ekranu projekcyjnego wpłynęła jedna oferta: HARRY AND SON, Henryk Radzikowski, Aleja Wojska Polskiego 11, 18-300 Zambrów.

Z w/w wykonawcami w dniu 21.08.2020 r. podpisano umowy.

Kierownik Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Zambrowie
Jadwiga Krajewska