Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Referenta ds. osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

22 października 2019

Uprzejmie informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został ( a ) wybrany( a ) Pan ( i )  Martyna Mianowska zamieszkały ( a )   w Chmiele Pogorzele

UZASADNIENIE  DOKONANEGO   WYBORU:

Komisja po przeanalizowaniu złożonych dokumentów oraz przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej – uznała, że wymagania określone w ogłoszeniu o naborze spełnia Pani Martyna Mianowska. Posiada wiedzę specjalistyczną z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, znajomość obsługi programów komputerowych oraz spełnia wymogi określone ustawą o pracownikach samorządowych.

Kierownik PCPR w Zambrowie
Jadwiga Krajewska

21.10.2019 r.