Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Wyszukaj

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3

PCPR:
tel. 86 271-15-09

Sekretariat:


tel: 86 888-93-99

Głowna księgowa:

tel:86 888-93-96

fax: 86 888-94-00

Dział ds. pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

tel: 86 271-06-69

tel kom.:

+48 459 589 951

Stanowiska pracy ds. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

PFRON

tel: 86 271-06-96

tel: 86-888-93-97

Godziny pracy:
7:00-15:00

pcpr@powiatzambrowski.com

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Referenta ds. osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

22 października 2019

Uprzejmie informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został ( a ) wybrany( a ) Pan ( i )  Martyna Mianowska zamieszkały ( a )   w Chmiele Pogorzele

UZASADNIENIE  DOKONANEGO   WYBORU:

Komisja po przeanalizowaniu złożonych dokumentów oraz przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej – uznała, że wymagania określone w ogłoszeniu o naborze spełnia Pani Martyna Mianowska. Posiada wiedzę specjalistyczną z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, znajomość obsługi programów komputerowych oraz spełnia wymogi określone ustawą o pracownikach samorządowych.

Kierownik PCPR w Zambrowie
Jadwiga Krajewska

21.10.2019 r.