Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Wyszukaj

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3

PCPR:
tel. 86 271-15-09

Sekretariat:


tel: 86 888-93-99

Głowna księgowa:

tel:86 888-93-96

fax: 86 888-94-00

Dział ds. pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

tel: 86 271-06-69

tel kom.:

+48 459 589 951

Stanowiska pracy ds. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

PFRON

tel: 86 271-06-96

tel: 86-888-93-97

Godziny pracy:
7:00-15:00

pcpr@powiatzambrowski.com

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

11 października 2016

Załącznik Nr 9

 

INFORMACJA  O  WYNIKU  NABORU

 

Specjalista pracy z rodziną/koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

( nazwa  stanowiska  pracy )

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Uprzejmie informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został ( a ) wybrany( a )

Pan (i )   Marta Grabowska

( nazwisko i imię )

zamieszkały ( a )   w     Przeździecko Mroczki

( miejsce zamieszkania )

 

UZASADNIENIE  DOKONANEGO   WYBORU:

    

Pani Marta Grabowska spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowiska. Posiada wymagane wykształcenie oraz staż pracy. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna stwierdziła, że kandydatka posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku Specjalisty pracy z rodziną/ koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

 

 

10.10.2016 r. Jadwiga Krajewska

( data i podpis Kierownika)