Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Informacja w sprawie interwenta kryzysowego w roku 2020

3 marca 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie informuje, iż w 2020 r.
na zaproszenie do składania przez  psychologów oferty cenowej na usługi współpracy
z pomocą społeczną, policją i innymi instytucjami w zakresie interwencji kryzysowej,
oraz pomocy psychologicznej i wsparcia osobom w sytuacjach posttraumatycznych
we skazanych  środowiskach  na  terenie powiatu zambrowskiego nie wpłynęła żadna oferta.

Ponadto informujemy, iż w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Zambrowie funkcjonuje Punkt konsultacyjno – informacyjny dla rodzin naturalnych, zastępczych oraz adopcyjnych, mieszczący się w Zambrowie ul. Fabryczna 3, pokój 142,
I piętro (budynek Starostwa Powiatowego w Zambrowie), w którym porad udziela psycholog w 1 i 3 środę miesiąca w godzinach 10:00 – 12:00, po uprzednim zapisaniu telefonicznym 86 271 06 69.

W związku z powyższym prosimy zgłaszanie się osób potrzebujących i osób będących w kryzysie do w/w punktu.