Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

INFORMACJA

16 marca 2020

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom oraz pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie Centrum będzie nieczynne dla interesantów. Jednocześnie podkreślamy, że nie przerywamy pracy.

Kontakt z PCPR jest możliwy telefonicznie i elektronicznie. Wszelkie sprawy załatwiamy poprzez pocztę mailową, tradycyjną oraz ePUAP. Przypominamy, iż osoby niepełnosprawne mają możliwość składania wniosków o dofinansowanie doturnusów rehabilitacyjnych, przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczycha także w ramach Programu,,Aktywny samorząd”, drogą elektronicznąw Systemie SOW. Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji-uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.   Elektroniczne wnioski można składać za pomocą portalu informacyjnego SOW dostępnego pod adresem: www.portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/.      Wnioski, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za pośrednictwem Systemu SOW będą procedowane w dotychczasowej formie (papierowej).                        Jednocześnie informujemy, o możliwości pobrania druków wniosków ze strony PCPR:

pcpr@powiatzambrowski.com

Zachęcamy do wysyłania wniosków pocztą tradycyjną na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie  ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów.

W przypadku konieczności osobistego kontaktu z pracownikami PCPR, interesanci proszeni są o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numery wskazane poniżej

86 271 06 69,  86 271 06 96

fax: 86 271 06 69