Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Wyszukaj

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3

PCPR:
tel. 86 271-15-09

Sekretariat:


tel: 86 888-93-99

Głowna księgowa:

tel:86 888-93-96

fax: 86 888-94-00

Dział ds. pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

tel: 86 271-06-69

tel kom.:

+48 459 589 951

Stanowiska pracy ds. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

PFRON

tel: 86 271-06-96

tel: 86-888-93-97

Godziny pracy:
7:00-15:00

pcpr@powiatzambrowski.com

INFORMACJA

16 marca 2020

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom oraz pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie Centrum będzie nieczynne dla interesantów. Jednocześnie podkreślamy, że nie przerywamy pracy.

Kontakt z PCPR jest możliwy telefonicznie i elektronicznie. Wszelkie sprawy załatwiamy poprzez pocztę mailową, tradycyjną oraz ePUAP. Przypominamy, iż osoby niepełnosprawne mają możliwość składania wniosków o dofinansowanie doturnusów rehabilitacyjnych, przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczycha także w ramach Programu,,Aktywny samorząd”, drogą elektronicznąw Systemie SOW. Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji-uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.   Elektroniczne wnioski można składać za pomocą portalu informacyjnego SOW dostępnego pod adresem: www.portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/.      Wnioski, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za pośrednictwem Systemu SOW będą procedowane w dotychczasowej formie (papierowej).                        Jednocześnie informujemy, o możliwości pobrania druków wniosków ze strony PCPR:

pcpr@powiatzambrowski.com

Zachęcamy do wysyłania wniosków pocztą tradycyjną na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie  ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów.

W przypadku konieczności osobistego kontaktu z pracownikami PCPR, interesanci proszeni są o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numery wskazane poniżej

86 271 06 69,  86 271 06 96

fax: 86 271 06 69