Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Wyszukaj

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3

PCPR:
tel. 86 271-15-09

Sekretariat:


tel: 86 888-93-99

Głowna księgowa:

tel:86 888-93-96

fax: 86 888-94-00

Dział ds. pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

tel: 86 271-06-69

tel kom.:

+48 459 589 951

Stanowiska pracy ds. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

PFRON

tel: 86 271-06-96

tel: 86-888-93-97

Godziny pracy:
7:00-15:00

pcpr@powiatzambrowski.com

„Mikołajki z PCPR-em”

18 grudnia 2023

W dniu 6 grudnia 2023 r. odbyło się w Fabryce Jedzenia spotkanie pt. „Mikołajki z PCPR-em”, którego organizatorem było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie.

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pan Karol Kossakowski przywitał wszystkich gości oraz złożył życzenia Bożonarodzeniowe. Następnie głos zabrał Zbigniew Teofil Jach – Starosta Zambrowski, który złożył życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Pan Starosta przeczytał kilka własnych świątecznych wierszy oraz zaśpiewał i zagrał na gitarze świąteczną kolędę.

Podczas wydarzenia wystąpili podopieczni WTZ z Szumowa, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz kilku Domów Pomocy Społecznej. W programie wydarzenia odbył się świąteczny koncert w wykonaniu Łukasza Karaudy – solisty zespołu Mazowsze. Dla uczestników wydarzenia zaplanowane były takie atrakcje jak: wizyta Mikołaja oraz drobne prezenty.

W trakcie spotkania odbyła się również zbiórka pieniędzy na rzecz niepełnosprawnego Jakuba Krukowskiego.

Wydarzenie „Mikołajki z PCPR-em” nie udałoby się bez wsparcia życzliwych sponsorów, którym serdecznie dziękujemy.