Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

ODPOWIEDZ NA ZŁOŻONĄ OFERTĘ

3 lutego 2016

Zambrów, 2016.02.03

PCPR 0715.9.2016

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie informuje, iż na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługi współpracy z pomocą społeczną, policją i innymi instytucjami w zakresie interwencji kryzysowej, oraz pomocy psychologicznej i wsparcia osobom w sytuacjach posttraumatycznych we wskazanych  środowiskach  na  terenie powiatu zambrowskiego wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu.

W związku z powyższym zostanie podpisana umowa zlecenie,na realizację powyższego zadania z panią Pauliną Bąkowską zam. Zambrów.

 

Kierownik PCPR w Zambrowie
Jadwiga Krajewska