Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Wyszukaj

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3

PCPR:
tel. 86 271-15-09

Sekretariat:


tel: 86 888-93-99

Głowna księgowa:

tel:86 888-93-96

fax: 86 888-94-00

Dział ds. pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

tel: 86 271-06-69

tel kom.:

+48 459 589 951

Stanowiska pracy ds. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

PFRON

tel: 86 271-06-96

tel: 86-888-93-97

Godziny pracy:
7:00-15:00

pcpr@powiatzambrowski.com

Oferta

27 września 2016

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie ogłasza nabór
na szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej w terminie październik – grudzień 2016 .  

Oferta na przeszkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej na podstawie programu „Razem” – program szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych, rodzin adopcyjnych, prowadzenia placówek rodzinnych oraz trenerów i organizatorów rodzicielskiej opieki zastępczej, autorstwa Marka Hojczyka i Beaty Kowalczyk, zatwierdzony decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej
Nr DSR-I-5121-27-1-TU/12 z dnia 21 czerwca 2012 r.

„Moduł A”

szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka
i na dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej  typu rodzinnego
w wymiarze 60 godz.  w tym 10 godz. praktyk w placówce opiekuńczo – wychowawczej .

 

 

 

 

Więcej informacji można uzyskać w PCPR w Zambrowie pokój 136 lub pod numerem telefonu 86 271 06 69 –  Kierownik Jadwiga Krajewska .