Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Wyszukaj

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3

PCPR:
tel. 86 271-15-09

Sekretariat:


tel: 86 888-93-99

Głowna księgowa:

tel:86 888-93-96

fax: 86 888-94-00

Dział ds. pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

tel: 86 271-06-69

tel kom.:

+48 459 589 951

Stanowiska pracy ds. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

PFRON

tel: 86 271-06-96

tel: 86-888-93-97

Godziny pracy:
7:00-15:00

pcpr@powiatzambrowski.com

Ogłoszenie

24 stycznia 2014

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, ul. Fabryczna 3,  informuje, że w dniu 30.01.2014 r. (czwartek) o godz. 10.00 w pokoju 136 (I piętro), odbędzie się spotkanie organizacyjne dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. W związku z powyższym osoby zainteresowane taką formą pomocy dziecku, prosimy o przybycie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie w/w terminie.

Kierownik PCPR w Zambrowie
Jadwiga Krajewska