Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Wyszukaj

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3

PCPR:
tel. 86 271-15-09

Sekretariat:


tel: 86 888-93-99

Głowna księgowa:

tel:86 888-93-96

fax: 86 888-94-00

Dział ds. pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

tel: 86 271-06-69

tel kom.:

+48 459 589 951

Stanowiska pracy ds. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

PFRON

tel: 86 271-06-96

tel: 86-888-93-97

Godziny pracy:
7:00-15:00

pcpr@powiatzambrowski.com

Ogłoszenie

26 lutego 2014

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, realizator programu „Aktywny Samorząd” informuje, że zgodnie z przyjętą uchwałą zarządu PFRON w sprawie realizacji programu w ramach Modułu II,  przedstawia harmonogram działań decyzyjnych.

30.03.2014 Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach aktualnego semestru/półrocza
31.05.2014 Termin zakończenia wypłaty dofinansowania w ramach aktualnego semestru/półrocza
30.09.2014 Termin zakończenia przyjmowania w 2014 roku wniosków w ramach programu
31.01.2015 Termin zakończenia wypłat dofinansowania w ramach programu (w odniesieniu do wniosków złożonych w 2014 r.)

Wnioski w ramach Moduły I przyjmowane w trybie ciągłym.

 Osoby chcące skorzystać z programu zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, ul. Fabryczna 3. Pokój 135, 133 tel. 86 271 06 69 w godz. 7.00-15.00.

 Więcej informacji na stronie http://www.pfron.org.pl/pl/samorzady/1411,dok.html