Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Ogłoszenie

26 lutego 2014

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, realizator programu „Aktywny Samorząd” informuje, że zgodnie z przyjętą uchwałą zarządu PFRON w sprawie realizacji programu w ramach Modułu II,  przedstawia harmonogram działań decyzyjnych.

30.03.2014 Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach aktualnego semestru/półrocza
31.05.2014 Termin zakończenia wypłaty dofinansowania w ramach aktualnego semestru/półrocza
30.09.2014 Termin zakończenia przyjmowania w 2014 roku wniosków w ramach programu
31.01.2015 Termin zakończenia wypłat dofinansowania w ramach programu (w odniesieniu do wniosków złożonych w 2014 r.)

Wnioski w ramach Moduły I przyjmowane w trybie ciągłym.

 Osoby chcące skorzystać z programu zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, ul. Fabryczna 3. Pokój 135, 133 tel. 86 271 06 69 w godz. 7.00-15.00.

 Więcej informacji na stronie http://www.pfron.org.pl/pl/samorzady/1411,dok.html