Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

POSZUKIWANIE KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ.

8 marca 2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, organizator rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Zambrowskiego, poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
Chętne osoby, które chciałyby pomóc osamotnionym dzieciom i są w stanie zapewnić im bezpieczny dom, mogą zgłaszać się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie ul. Fabryczna 3, I piętro, pokój 133, 135

tel. 85 271 06 69 lub 271 06 96 w godz. 7.00-15.00.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie zapewnia szkolenia, pomoc specjalistów, obsługę prawną oraz szerokie wsparcie.

Kierownik PCPR w Zambrowie
Jadwiga Krajewska