Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Wyszukaj

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3

PCPR:
tel. 86 271-15-09

Sekretariat:


tel: 86 888-93-99

Głowna księgowa:

tel:86 888-93-96

fax: 86 888-94-00

Dział ds. pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

tel: 86 271-06-69

tel kom.:

+48 459 589 951

Stanowiska pracy ds. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

PFRON

tel: 86 271-06-96

tel: 86-888-93-97

Godziny pracy:
7:00-15:00

pcpr@powiatzambrowski.com

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

8 stycznia 2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, organizator rodzinnej pieczy zastępczej, poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Chętne osoby, które chciałyby pomóc osamotnionym dzieciom i są w stanie zapewnić im bezpieczny dom, mogą zgłaszać się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie ul. Fabryczna 3, I piętro, pokój 140, tel. 86 271 06 69  od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 – 15:00.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie zapewnia szkolenia, pomoc specjalistów, obsługę prawną oraz szerokie wsparcie.