Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie 2016 r.

19 lutego 2016

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie informuje, iż planuje  na przełomie II – III kwartału w 2016 r. realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o kierowanie sprawców przemocy do pracownika socjalnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18 – 300 Zambrów, pokój 135, tel. 86 271 06 69 celem uzbierania grupy docelowej.

Kierownik PCPR w Zambrowie
Jadwiga Krajewska