Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Wyszukaj

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3

PCPR:
tel. 86 271-15-09

Sekretariat:


tel: 86 888-93-99

Głowna księgowa:

tel:86 888-93-96

fax: 86 888-94-00

Dział ds. pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

tel: 86 271-06-69

tel kom.:

+48 459 589 951

Stanowiska pracy ds. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

PFRON

tel: 86 271-06-96

tel: 86-888-93-97

Godziny pracy:
7:00-15:00

pcpr@powiatzambrowski.com

Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie 2016 r.

19 lutego 2016

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie informuje, iż planuje  na przełomie II – III kwartału w 2016 r. realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o kierowanie sprawców przemocy do pracownika socjalnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18 – 300 Zambrów, pokój 135, tel. 86 271 06 69 celem uzbierania grupy docelowej.

Kierownik PCPR w Zambrowie
Jadwiga Krajewska