Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3

Sekretariat:

tel: 86 271-15-09

Dział ds. pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

tel: 86 271-06-69
tel kom.:
+48 459 589 951

Stanowiska pracy ds. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

PFRON

tel: 86 271-06-96

Godziny pracy:
7:00-15:00

pcpr@powiatzambrowski.com

ePUAP2

Archiwa

Przedłożony termin przyjmowania wniosków w ramach Modułu II – cykl I rozpatrywania wniosków.

29 lutego 2016

W dniu 29.02.2016 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, poinformował, iż z uwagi na możliwość wystąpienia niedogodności dla osób niepełnosprawnych z powodu skrócenia czasu przewidzianego na przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w Module II w ramach pierwszego cyklu rozpatrywania wniosków, PFRON wyraża zgodę aby termin ten został przedłużony w bieżącym roku do dnia 15 kwietnia 2016 r.