Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Przedłożony termin przyjmowania wniosków w ramach Modułu II – cykl I rozpatrywania wniosków.

29 lutego 2016

W dniu 29.02.2016 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, poinformował, iż z uwagi na możliwość wystąpienia niedogodności dla osób niepełnosprawnych z powodu skrócenia czasu przewidzianego na przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w Module II w ramach pierwszego cyklu rozpatrywania wniosków, PFRON wyraża zgodę aby termin ten został przedłużony w bieżącym roku do dnia 15 kwietnia 2016 r.