Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Wyszukaj

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3

PCPR:
tel. 86 271-15-09

Sekretariat:


tel: 86 888-93-99

Głowna księgowa:

tel:86 888-93-96

fax: 86 888-94-00

Dział ds. pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

tel: 86 271-06-69

tel kom.:

+48 459 589 951

Stanowiska pracy ds. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

PFRON

tel: 86 271-06-96

tel: 86-888-93-97

Godziny pracy:
7:00-15:00

pcpr@powiatzambrowski.com

TURNUSY REHABILITACYJNE

21 stycznia 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie przypomina osobom składającym wnioski o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, że dofinansowanie z PCPR do turnusu rehabilitacyjnego jest przyznawane naprzemiennie co dwa lata. Jednego roku dofinansowanie jest przyznawane osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności (I grupa) a następnego roku z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (II grupa). W roku 2020 dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego otrzymają osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (II grupa) oraz dzieci i młodzież.