Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

TURNUSY REHABILITACYJNE

21 stycznia 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie przypomina osobom składającym wnioski o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, że dofinansowanie z PCPR do turnusu rehabilitacyjnego jest przyznawane naprzemiennie co dwa lata. Jednego roku dofinansowanie jest przyznawane osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności (I grupa) a następnego roku z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (II grupa). W roku 2020 dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego otrzymają osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (II grupa) oraz dzieci i młodzież.