Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Wyniki naboru na przeprowadzanie zajęć korekcyjno – edukacyjnych ze sprawcami przemocy

17 września 2018

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs tj. „Oferta cenowa na przeprowadzanie zajęć korekcyjno – edukacyjnych ze sprawcami przemocy w ramach programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie” wpłynęła 1 oferta. Komisja dokonała szczegółowej analizy złożonych dokumentów i stwierdziła, iż złożona oferta nie spełnia wymogów formalnych. W związku z powyższym członkowie komisji zawnioskowali  o odrzuceniu złożonej oferty.

Kierownik PCPR w Zambrowie

Jadwiga Krajewska