Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Wyszukaj

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3

PCPR:
tel. 86 271-15-09

Sekretariat:


tel: 86 888-93-99

Głowna księgowa:

tel:86 888-93-96

fax: 86 888-94-00

Dział ds. pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

tel: 86 271-06-69

tel kom.:

+48 459 589 951

Stanowiska pracy ds. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

PFRON

tel: 86 271-06-96

tel: 86-888-93-97

Godziny pracy:
7:00-15:00

pcpr@powiatzambrowski.com

Wyniki naboru na przeprowadzanie zajęć korekcyjno – edukacyjnych ze sprawcami przemocy

17 września 2018

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs tj. „Oferta cenowa na przeprowadzanie zajęć korekcyjno – edukacyjnych ze sprawcami przemocy w ramach programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie” wpłynęła 1 oferta. Komisja dokonała szczegółowej analizy złożonych dokumentów i stwierdziła, iż złożona oferta nie spełnia wymogów formalnych. W związku z powyższym członkowie komisji zawnioskowali  o odrzuceniu złożonej oferty.

Kierownik PCPR w Zambrowie

Jadwiga Krajewska