Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Wyszukaj

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3

PCPR:
tel. 86 271-15-09

Sekretariat:


tel: 86 888-93-99

Głowna księgowa:

tel:86 888-93-96

fax: 86 888-94-00

Dział ds. pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

tel: 86 271-06-69

tel kom.:

+48 459 589 951

Stanowiska pracy ds. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

PFRON

tel: 86 271-06-96

tel: 86-888-93-97

Godziny pracy:
7:00-15:00

pcpr@powiatzambrowski.com

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

8 marca 2017

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, zaprasza rodziny zastępcze oraz wszystkie rodziny chętne z terenu powiatu zambrowskiego w dniu 23 marca 2017 r. (czwartek) w godz. 09.00 – 14:00 pokój nr 18
(w budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ul. Fabryczna 3)

na szkolenie z zakresu: emocje dziecka oraz skutki prawne przekraczania granic w ich wyrażaniu.

 

Prowadzący:

Marta Grabowska – specjalista pracy z rodziną

Wioletta Ewa Dąbrowska – pracownik socjalny

Ewa Krajewska – Gregorek – radca prawny

 

 

Kierownik PCPR w Zambrowie

Jadwiga Krajewska