Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Wyszukaj

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3

PCPR:
tel. 86 271-15-09

Sekretariat:


tel: 86 888-93-99

Głowna księgowa:

tel:86 888-93-96

fax: 86 888-94-00

Dział ds. pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

tel: 86 271-06-69

tel kom.:

+48 459 589 951

Stanowiska pracy ds. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

PFRON

tel: 86 271-06-96

tel: 86-888-93-97

Godziny pracy:
7:00-15:00

pcpr@powiatzambrowski.com

Zaproszenie na szkolenie

7 grudnia 2016

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie zaprasza chętne osoby do uczestnictwa w szkoleniu pt.:JAK ZMOTYWOWAĆ DZIECKO DO UCZENIA SIĘ?”,  które odbędzie się w dniu 20.12.2016 r. (wtorek) o godz. 09.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ul. Fabryczna 3 (Sala konferencyjna
Nr 23 na parterze). Uczestnictwo w szkoleniu prosimy zgłosić telefonicznie w terminie do dnia 16.12.2016 r. pod numer telefonu (086) 271 06 69.

Kierownik PCPR w Zambrowie

Jadwiga Krajewska