Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Wyszukaj

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3

PCPR:
tel. 86 271-15-09

Sekretariat:


tel: 86 888-93-99

Głowna księgowa:

tel:86 888-93-96

fax: 86 888-94-00

Dział ds. pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

tel: 86 271-06-69

tel kom.:

+48 459 589 951

Stanowiska pracy ds. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

PFRON

tel: 86 271-06-96

tel: 86-888-93-97

Godziny pracy:
7:00-15:00

pcpr@powiatzambrowski.com

Zarządzenie Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie z dn. 25.03.2020

25 marca 2020

w sprawie stosowania procedur w tym dla pracowników socjalnych przy przyznawaniu świadczeń osobom w sytuacji zagrożenia zarażenia wirusem SARS-CoV-2w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego

Na podstawie § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U.
poz. 433), zarządza się co następuje:

§ 1. Przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej następuje po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Jednak biorąc pod uwagę fakt ogłoszenia zagrożenia epidemiologicznego wizyty pracowników w terenie powinny być ograniczone do minimum,
a wszelkie sprawy należy w miarę możliwości załatwiać i procedować w formie elektronicznej i poprzez rozmowy telefoniczne.

§ 2. Wykonanie zarządzenia poleca się wszystkim pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kierownik PCPR w Zambrowie

Jadwiga Krajewska