Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Zarządzenie Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie z dn. 25.03.2020

25 marca 2020

w sprawie stosowania procedur w tym dla pracowników socjalnych przy przyznawaniu świadczeń osobom w sytuacji zagrożenia zarażenia wirusem SARS-CoV-2w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego

Na podstawie § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U.
poz. 433), zarządza się co następuje:

§ 1. Przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej następuje po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Jednak biorąc pod uwagę fakt ogłoszenia zagrożenia epidemiologicznego wizyty pracowników w terenie powinny być ograniczone do minimum,
a wszelkie sprawy należy w miarę możliwości załatwiać i procedować w formie elektronicznej i poprzez rozmowy telefoniczne.

§ 2. Wykonanie zarządzenia poleca się wszystkim pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kierownik PCPR w Zambrowie

Jadwiga Krajewska