Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

31 lipca 2013

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie informuje o wynikach naboru specjalistów, którzy przeprowadzą zajęcia ze sprawcami przemocy w ramach programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie (umowa o dzieło – 2 osoby) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie.

W wyniku naboru wpłynęły 3 oferty.

Informuję, iż w wyniku zakończonej procedury naboru zostały wybrane osoby:

  1. Pani Maria Falko, zam. w Łomży,
  2. Pani Renata Szymańska, zam. w Łomży.

Uzasadnienie:
Oferty w/w Pań spełniały wszystkie wymagania Zamawiającego. Obie oferty uzyskały maksymalną ilość punktów, tj. po 100.

Kierownik  PCPR w Zambrowie
Jadwiga Krajewska