Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Wyszukaj

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3

PCPR:
tel. 86 271-15-09

Sekretariat:


tel: 86 888-93-99

Głowna księgowa:

tel:86 888-93-96

fax: 86 888-94-00

Dział ds. pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

tel: 86 271-06-69

tel kom.:

+48 459 589 951

Stanowiska pracy ds. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

PFRON

tel: 86 271-06-96

tel: 86-888-93-97

Godziny pracy:
7:00-15:00

pcpr@powiatzambrowski.com

Zgłoszenia do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”

21 sierpnia 2023

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego dla jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. W związku z planowanym przystąpieniem Powiatu Zambrowskiego do tego programu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  prosi o zgłaszanie się osób chętnych do objęcia usługą asystenta osobistego.

Zgłoszeń do programu można dokonywać w dniach od 22 do 28 sierpnia 2023 r. do godziny 10:00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie ul. Fabryczna 3 w godzinach   7:00-15:00, piętro I, pokój nr. 142.