Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Zmiana terminu

29 kwietnia 2015

Uwaga studenci, wydłużono termin składania wniosków
w ramach programu „Aktywny samorząd” Moduł II
Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym, jednak nie później niż:
1) w przypadku Modułu I – do dnia 30 sierpnia
2) w przypadku Modułu II – do dnia 10 października
danego roku realizacji programu.