Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Wyszukaj

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3

PCPR:
tel. 86 271-15-09

Sekretariat:


tel: 86 888-93-99

Głowna księgowa:

tel:86 888-93-96

fax: 86 888-94-00

Dział ds. pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

tel: 86 271-06-69

tel kom.:

+48 459 589 951

Stanowiska pracy ds. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

PFRON

tel: 86 271-06-96

tel: 86-888-93-97

Godziny pracy:
7:00-15:00

pcpr@powiatzambrowski.com

Zmiana terminu

29 kwietnia 2015

Uwaga studenci, wydłużono termin składania wniosków
w ramach programu „Aktywny samorząd” Moduł II
Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym, jednak nie później niż:
1) w przypadku Modułu I – do dnia 30 sierpnia
2) w przypadku Modułu II – do dnia 10 października
danego roku realizacji programu.