Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

PFRON wspiera osoby z niepełnosprawnościami

19 sierpnia 2022

Szanowni Państwo,

Oddział Podlaski PFRON przypomina o realizowanych obecnie programach skierowanych do osób indywidualnych: „Aktywny samorząd” oraz „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. PFRON uruchomił również nowe programy, których celem jest rozwiązanie jednego z istotniejszych przeszkód rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych jak brak dostępnego mieszkania.

Materiał prasowy AS, CIDON, Powrót do zdrowia….

szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka

7 lipca 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie informuje, iż Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku Ośrodek Adopcyjny we wrześniu 2022 r. zamierza przeprowadzić szkolenie uzupełniające dla kandydatów do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej.

W związku z powyższym zapraszamy wszystkie osoby, które chciałyby pełnić funkcję rodziny zastępczej dla potrzebujących dzieci do zgłaszania się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, pokój 140 lub kontakt telefoniczny: 86 271 06 69.

Jadwiga Krajewska

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

14 czerwca 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie informuje, iż na ogłoszone w dniu 16 maja 2022 r. zaproszenie do składania ofert cenowych na przeprowadzenie zajęć psychologicznych ze sprawcami przemocy w ramach programu korekcyjno –  edukacyjnego w 2022 r.  do dnia 10 czerwca 2022 r. nie wpłynęła żadna oferta.   

Kierownik PCPR w Zambrowie

Jadwiga Krajewska

Ulotka w języku ukraińskim do projektu pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”

7 czerwca 2022

Przypominamy, że Oddział Podlaski PFRON prowadzi w trybie ciągłym rekrutację do projektu unijnego pod nazwą „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.

Powyższa rekrutacja została rozszerzona o obywateli z Ukrainy, którzy w związku z konfliktem zbrojnym musieli opuścić terytorium tego państwa.

Ulotka w języku ukraińskim

Życzenia

30 maja 2022

  Drodzy Rodzice Zastępczy 

      W dniu Rodzicielstwa Zastępczego składamy wszystkim Rodzicom Zastępczym najserdeczniejsze podziękowania za trud wychowania drugiego człowieka. Wyrażamy podziw dla Państwa ofiarności i troski, by zapewnić podopiecznym szczęśliwe dzieciństwo, jak najlepszy rozwój, poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji, a przede wszystkim za miłość, która jest najpiękniejszym darem dla drugiego człowieka.       Życzymy Wam dużo siły, wiary i nadziei w przezwyciężaniu trudności, ale także satysfakcji i radości w codziennej opiece nad dziećmi.                                                                                                                                                 Jednocześnie w związku ze zbliżającym się Dniem Dziecka życzymy Waszym podopiecznym samych radosnych chwil beztroskiego dzieciństwa. 

 Kierownik i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie   

Newer Posts »