Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Wyszukaj

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3

PCPR:
tel. 86 271-15-09

Sekretariat:


tel: 86 888-93-99

Głowna księgowa:

tel:86 888-93-96

fax: 86 888-94-00

Dział ds. pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

tel: 86 271-06-69
tel kom.:
+48 459 589 951

Stanowiska pracy ds. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

PFRON

tel: 86 271-06-96
tel: 86-888-93-97

Godziny pracy:
7:00-15:00

pcpr@powiatzambrowski.com

Przeciwdziałanie przemocy domowej

13 września 2013

Zarządzenie

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

z dnia 04.01.2021 r.

w sprawie programu oddziaływań korekcyjno –  edukacyjnych dla osób stosujących przemocy domowej

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U.2020.218) zarządza się, co następuje:

 1. Wprowadza się program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemocy domowej na lata 2021 – 2025, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Program Korekcyjno – edukacyjny 2021-2025

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie corocznie realizuje program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie. W związku z powyższym ogłasza się nabór osób chętnych do uczestnictwa w/w programie. Zgłoszenia przyjmuje pracownik socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie – Paulina Chludzińska , ul. Fabryczna 3, 18 – 300 Zambrów, pokój 141, tel. 86 271 06 69 w godz. od 7:00 do 15:00.

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie w Powiecie Zambrowskim realizują również :

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie

ul. Fabryczna 3 (III piętro), 18-300 Zambrów
tel. i fax. (0 86) 271 32 51, 271 24 82

Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej:

 • OPS w Szumowie
  1 maja 50, 18 – 305 Szumowo,
  gm. Szumowo
  tel. 86 476 80 11
 • OPS w Rutkach
  11 Listopada 7, 18 – 312 Rutki,
  gm. Rutki
  tel. 86 276 31 79, e-mail: gopsrutki@poczta.onet.pl
 • OPS w Kołakach Kościelnych
  Kościelna 11, 18 – 315 Kołaki Kościelne,
  tel. 86 270 30 26, e-mail: ops@kolaki.pl
 • GOPS w Zambrowie
  Fabryczna 3 (Budynek ZUS – pokój 102), 18 – 300 Zambrów
  tel. 86 271 46 16, e-mail: gops@ugzambrow.pl