Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Aktywny samorząd

13 września 2013

Wnioski powinny być składane drogą elektroniczną poprzez system SOW.

Druki wniosków dostępne w systemie SOW pod adresem:  https://sow.pfron.org.pl

Aktywny Samorząd – Program Rady Nadzorczej PFRON realizowany za pośrednictwem samorządów powiatowych – obszary realizowane w Systemie SOW:

Moduł I: Obszary A, B, C, D

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie A1 – oprzyrządowanie samochodu (dla osób z dysfunkcją narządu ruchu)
 • Zadanie A2 i A3 – prawo jazdy
 • Zadanie A4 – oprzyrządowanie samochodu (dla osób z dysfunkcją narządu słuchu)

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie B1, B3, B4 – sprzęt elektroniczny
 • Zadanie B2 – sprzęt elektroniczny – szkolenia
 • Zadanie B5 – sprzęt elektroniczny – serwis

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie C1 – wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym
 • Zadanie C2 – skuter, wózek inwalidzki – serwis
 • Zadanie C3 – proteza kończyny
 • Zadanie C4 – proteza kończyny – serwis
 • Zadanie C5 – skuter inwalidzki o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowanie elektryczne do wózka ręcznego

Obszar D – opieka dla osoby zależnej

Moduł II – edukacja