Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

23 września 2021

Rok 2021

  • Pilotażowy program „AKTYWNY SAMORZĄD” – 108 100,00 ZŁ
  • Program „WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III” – 65 600,00 ZŁ

Rok 2020

  • Pilotażowy program „AKTYWNY SAMORZĄD” – 130 275,00 ZŁ
  • Program „WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI  III” – 82 000,00 ZŁ
  • Program „POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM W WYNIKU ŻYWIOŁU LUB SYTUACJI KRYZYSOWAYCH WYWOŁANYCH CHOROBAMI ZAKAŹNYMI” – 148 625,00 ZŁ
  • WSPARCIE DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTEPCZEJ W OKRESIE EPIDEMII COVID-19” – 100 045,00 ZŁ

 Rok 2019

  • Pilotażowy program „AKTYWNY SAMORZĄD” -100 132,00 ZŁ