Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Wyszukaj

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3

PCPR:
tel. 86 271-15-09

Sekretariat:


tel: 86 888-93-99

Głowna księgowa:

tel:86 888-93-96

fax: 86 888-94-00

Dział ds. pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

tel: 86 271-06-69

tel kom.:

+48 459 589 951

Stanowiska pracy ds. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

PFRON

tel: 86 271-06-96

tel: 86-888-93-97

Godziny pracy:
7:00-15:00

pcpr@powiatzambrowski.com

ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA, SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO LUB PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

23 września 2021

Rok 2024

 • Program „Aktywny Samorząd” – 116 919,00 zł
 • „Asystent osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – 118 320,00 zł
 • „Opieka wytchnieniowa”- 73 440,00 zł
 • Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów w Województwie Podlaskim – 400 000,00 zł

Rok 2023

 • Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” – 131 585,00 zł

Rok 2022

 • Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” – 171 194,00 zł

Rok 2021

 • Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” – 108 100,00 zł
 • Program „Wyrównywanie różnic między regionami III” – 65 600,00 zł

Rok 2020

 • Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” – 130 275,00 zł
 • Program „Wyrównywanie różnic między regionami III” – 82 000,00 zł
 • Program „Pomoc Osobom Niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – 148 625,00 zł

Rok 2019

 • Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” – 100 132,00 zł