Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Wyszukaj

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3

PCPR:
tel. 86 271-15-09

Sekretariat:


tel: 86 888-93-99

Głowna księgowa:

tel:86 888-93-96

fax: 86 888-94-00

Dział ds. pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

tel: 86 271-06-69

tel kom.:

+48 459 589 951

Stanowiska pracy ds. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

PFRON

tel: 86 271-06-96

tel: 86-888-93-97

Godziny pracy:
7:00-15:00

pcpr@powiatzambrowski.com

ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

23 września 2021

Rok 2021

  • Pilotażowy program „AKTYWNY SAMORZĄD” – 108 100,00 ZŁ
  • Program „WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III” – 65 600,00 ZŁ

Rok 2020

  • Pilotażowy program „AKTYWNY SAMORZĄD” – 130 275,00 ZŁ
  • Program „WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI  III” – 82 000,00 ZŁ
  • Program „POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM W WYNIKU ŻYWIOŁU LUB SYTUACJI KRYZYSOWAYCH WYWOŁANYCH CHOROBAMI ZAKAŹNYMI” – 148 625,00 ZŁ
  • WSPARCIE DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTEPCZEJ W OKRESIE EPIDEMII COVID-19” – 100 045,00 ZŁ

 Rok 2019

  • Pilotażowy program „AKTYWNY SAMORZĄD” -100 132,00 ZŁ