Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Wyszukaj

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3

PCPR:
tel. 86 271-15-09

Sekretariat:


tel: 86 888-93-99

Głowna księgowa:

tel:86 888-93-96

fax: 86 888-94-00

Dział ds. pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

tel: 86 271-06-69

tel kom.:

+48 459 589 951

Stanowiska pracy ds. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

PFRON

tel: 86 271-06-96

tel: 86-888-93-97

Godziny pracy:
7:00-15:00

pcpr@powiatzambrowski.com

Orzekanie o niepełnosprawności powyżej 16 roku życia

17 lutego 2014

Wnioski należy składać do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności mieszczącego się pod adresem ul. Wojska Polskiego 25, 18-400 Łomża telefon: 86 216 64 56.

Poniżej komplet dokumentów niezbędnych do ubiegania się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia: