Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Wnioski dla osób niepełnosprawnych

13 września 2013

 

0d 02.01.2022r. wnioski powinny być składane drogą elektroniczną poprzez system SOW.

Pod adresem:  https://sow.pfron.org.pl

PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

TURNUSY REHABILITACYJNE

BARIERY TECHNICZNE

BARIERY W KOMUNIKOWANIU SIĘ

BARIERY ARCHITEKTONICZNE

SPRZĘT REHABILITACYJNY