Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Wyszukaj

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3

PCPR:
tel. 86 271-15-09

Sekretariat:


tel: 86 888-93-99

Głowna księgowa:

tel:86 888-93-96

fax: 86 888-94-00

Dział ds. pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

tel: 86 271-06-69

tel kom.:

+48 459 589 951

Stanowiska pracy ds. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

PFRON

tel: 86 271-06-96

tel: 86-888-93-97

Godziny pracy:
7:00-15:00

pcpr@powiatzambrowski.com

INFORMATOR O PODMIOTACH REALIZUJĄCYCH ODDZIAŁYWANIA WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC DOMOWĄ W POWIECIE ZAMBROWSKIM

3 lipca 2023

INFORMATOR O PODMIOTACH REALIZUJĄCYCH ODDZIAŁYWANIA WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC DOMOWĄ W POWIECIE ZAMBROWSKIM

Jednostki pomocy społecznej realizujące zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domową w powiecie zambrowskim:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie
ul. Fabryczna 3 (I piętro), 18-300 Zambrów
tel. i fax. (0 86) 271 06 69
pcpr@powiatzambrowski.com
pokój 140

Dni i godziny otwarcia Jednostki
• Poniedziałek 7:00 – 15:00
• Wtorek 7:00 – 15:00
• Środa 7:00 – 15:00
• Czwartek 7:00 – 15:00
• Piątek 7:00 – 15:00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie
ul. Fabryczna 3 (III piętro), 18-300 Zambrów
tel. i fax. (0 86) 271 32 51
mops.zambrow@vp.pl

Dni i godziny otwarcia Jednostki
• Poniedziałek 7:30 – 15:30
• Wtorek 7:30 – 15:30
• Środa 7:30 – 15:30
• Czwartek 7:30 – 15:30
• Piątek 7:30 – 15:30

Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej:

OPS w Szumowie
ul. 1 maja 50, 18 – 305 Szumowo,
gm. Szumowo
tel. 86 476 80 11
e-mail: ops.szumowo@op.pl

Dni i godziny otwarcia Jednostki
• Poniedziałek 7:30 – 15:30
• Wtorek 7:30 – 15:30
• Środa 7:30 – 15:30
• Czwartek 7:30 – 15:30
• Piątek 7:30 – 15:30

OPS w Rutkach
ul. 11 Listopada 7, 18 – 312 Rutki,
gm. Rutki
tel. 86 276 31 79, e-mail: gopsrutki@poczta.onet.pl

Dni i godziny otwarcia Jednostki
• Poniedziałek 7:00 – 15:00
• Wtorek 7:00 – 15:00
• Środa 7:00 – 15:00
• Czwartek 7:00 – 15:00
• Piątek 7:00 – 15:00

OPS w Kołakach Kościelnych
ul. Kościelna 11, 18 – 315 Kołaki Kościelne,
tel./fax 86 270 30 39
tel. 86 270 30 26,
e-mail: ops@kolaki.pl

Dni i godziny otwarcia Jednostki
• Poniedziałek 7:30 – 15:30
• Wtorek 7:30 – 15:30
• Środa 7:30 – 15:30
• Czwartek 7:30 – 15:30
• Piątek 7:30 – 15:30

• GOPS w Zambrowie
ul. Fabryczna 3A/112 (Budynek ZUS), 18 – 300 Zambrów
tel. 86 271 46 16, e-mail: gops@ugzambrow.pl

Dni i godziny otwarcia Jednostki
• Poniedziałek 7:00 – 15:00
• Wtorek 7:00 – 15:00
• Środa 7:00 – 15:00
• Czwartek 7:00 – 15:00
• Piątek 7:00 – 15:00

Lokalny punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Zambrowie
Stowarzyszenie Abstynenta OSTOJA

Ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów
Tel. 518-595-707, e-mail: pokrzywdzeni@pyzmat.org.pl

Program korekcyjno- edukacyjny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie corocznie ogłasza nabór osób chętnych do uczestnictwa w Programie korekcyjno – edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową. Zgłoszenia przyjmuje pracownik socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18 – 300 Zambrów, pokój 140, tel. 86 271 06 69 od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00.

Program Psychologiczno- terapeutyczny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie corocznie ogłasza nabór osób chętnych do uczestnictwa w Program Psychologiczno- terapeutycznym. Zgłoszenia przyjmuje pracownik socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, pokój 140 tel. 86 271 06 69 w godz. Od 7:00 do 15:00.

Poradnictwo Specjalistyczne

W ramach poradnictwa specjalistycznego prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie informujemy, iż osoby pochodzące z terenu powiatu zambrowskiego mogą korzystać z darmowych porad w „Punkcie konsultacyjno – informacyjnym dla rodzin naturalnych, zastępczych oraz adopcyjnych” mieszczącym się w Zambrowie ul. Fabryczna 3 pokój 142, I piętro (budynek Starostwa Powiatowego w Zambrowie).

Dni i godziny przyjęć specjalistów:
• psycholog – w 1 i 3 środę miesiąca w godz. 10:00 – 12:00
• pracownik socjalny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 – 15:00
• konsultant od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 – 11:00

Zapisy do w/w specjalistów pod numerem 86 271 06 69

• Poradnictwo prawne

Nieodpłatna pomoc prawna i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Zambrowskim:

1. Adwokaci:
Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, sala konferencyjna, 18-300 Zambrów, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2a

Harmonogram dyżurów:

• Poniedziałek – w godz. Od 8:00 do 12:00
• Czwartek – w godz. Od 8:00 do 12:00
• Piątek – w godz. Od 8:00 do 12:00

2. Radcowie prawni:

Świetlica Wiejska Nagórki-Jabłoń 50A
Urząd gminy Zambrów, pokój nr 1, 18-30 Zambrów, ul. Fabryczna 3

Harmonogram dyżurów:
• Wtorek – w godz. Od 8:00 do 12:00
• Środa – w godz. – od 8:00 do 12:00

3. Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT:

Urząd Gminy Kołaki Kościelne, pokój nr 24a, 18-315 Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11

Harmonogram dyżurów
• Wtorek – w godz. od 9:00 do 13:00

Urząd Gminy Rutki, Ośrodek Pomocy Społecznej, pokój nr.5
18-312 Rutki Kossaki, ul. 11 Listopada 7

Harmonogram dyżurów:
• Czwartek – w godz. Od 9:0 do 13:00 (specjalizacja dla doświadczających przemocy)
• Piątek – w godz. od 9:00 do 13:00

Posterunek Policji w Szumowie 18-305 Szumowo, ul. Sierż. Pchor.
Zygmunta Przeździeckiego 5

Harmonogram dyżurów :
• Poniedziałek – od godz. 9:00 do 13:00
• Środa – w godz. Od 9:00 do 13:00

Informacje o funkcjonowaniu nieodpłatnej pomocy prawnej udzielane są w Starostwie Powiatowym w Zambrowie.

86 271 24 18 ( od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy ), e-mail : prawnik@powiatzambrowski.com.

Podstawa prawna : art.:8 ust 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232 i z 2021 r. poz 159).

4. Mediacja:

Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, sala konferencyjna, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2a, 18-300 Zambrów

Harmonogram dyżurów:

Poniedziałek – w godz. od 8:00 do 12:00

Urząd Gminy Zambrów, pokój nr 1, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów

Harmonogram dyżurów:

Poniedziałek – w godz. od 8:00 do 12:00

Posterunek Policji, ul. Sierż. Pchor. Zygmunta Przeździeckiego 5, 18-305 Szumowo

Harmonogram dyżurów:

Poniedziałek – w godz. od 9:00 do 13:00

5. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:

Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, adres: Posterunek Policji w Szumowie, ul. Sierż. Pchor. Zygmunta Przeździeckiego 5, 18-305 Szumowo.

Harmonogram dyżurów:

Poniedziałek – w godz. od 9:00 do 13:00, nr. tel. 86 271 24 18

 

Szkolenie z zakresu wdrażania prawidłowych metod wychowawczych

Szkolenie z zakresu wdrażania prawidłowych metod wychowawczych skierowane jest do rodziców przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych wobec dzieci, a także rodziców zagrożonych stosowaniem przemocy względem dzieci. Szkolenia prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie dwa razy w roku w zależności od ilości osób chętnych. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z pracownikiem socjalnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Zambrowie osobiście lub pod numerem telefonu: 86 271 06 69.