Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Struktura zatrudnienia

13 września 2013

Struktura zatrudnienia pracowników w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie:

  1. Kierownik – mgr Jadwiga Krajewska
  2. Główny Księgowy – Pani Elżbieta Prokop
  3. Pracownik socjalny – mgr Wioletta Dąbrowska
  4. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej oraz Konsultant –  Marta Grabowska
  5. Inspektor d/s osób niepełnosprawnych – mgr Bożena Żabińska
  6. Referent d/s osób niepełnosprawnych – mgr Martyna Żyłowska