Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Wyszukaj

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3

PCPR:
tel. 86 271-15-09

Sekretariat:


tel: 86 888-93-99

Głowna księgowa:

tel:86 888-93-96

fax: 86 888-94-00

Dział ds. pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

tel: 86 271-06-69

tel kom.:

+48 459 589 951

Stanowiska pracy ds. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

PFRON

tel: 86 271-06-96

tel: 86-888-93-97

Godziny pracy:
7:00-15:00

pcpr@powiatzambrowski.com

Struktura zatrudnienia

3 lipca 2023

Struktura zatrudnienia pracowników w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie:

  1. Kierownik – mgr Karol Kossakowski
  2. Główny Księgowy – mgr Marta Konopka
  3. Starszy Pracownik socjalny – mgr Wioletta Rutkowska
  4. Starszy Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej oraz Konsultant – Marta Grabowska
  5. Inspektor d/s osób niepełnosprawnych – mgr Bożena Żabińska
  6. Referent d/s osób niepełnosprawnych oraz Koordynator programów „Opieka wytchnieniowa” i „Asystent osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” – Justyna Kuczewska
  7. Referent d/s administracyjnych – Ewa Konopka