Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Wyszukaj

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3

PCPR:
tel. 86 271-15-09

Sekretariat:


tel: 86 888-93-99

Głowna księgowa:

tel:86 888-93-96

fax: 86 888-94-00

Dział ds. pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

tel: 86 271-06-69

tel kom.:

+48 459 589 951

Stanowiska pracy ds. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

PFRON

tel: 86 271-06-96

tel: 86-888-93-97

Godziny pracy:
7:00-15:00

pcpr@powiatzambrowski.com

Zapytania ofertowe

22 września 2023

Zapytanie ofertowe z dnia 22.09.2023r. na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej

Zapytanie ofertowe na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej.

II Zapytanie ofertowe z dnia 02.10.2023r. na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej

II zapytanie na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej.

Zapytanie ofertowe na usługi współpracy z pomocą społeczną, policją i innymi instytucjami w zakresie interwencji kryzysowej z dnia 11.10.2023r.

Zapytanie ofertowe na usługi współpracy z pomocą społeczną, policją i innymi instytucjami w zakresie interwencji kryzysowej z dnia 11.10.2023r.

Zapytanie ofertowe z dnia 08.01.2024r. na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej.

https://pcpr.powiatzambrowski.com/wp-content/uploads/2024/01/Zapytanie-ofertowe-program-korekcyjno-edukacyjny-5.pdf

Zapytanie ofertowe z dnia 25.06.2024r. na „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej remontu, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz zmiana sposobu użytkowania dwóch lokali mieszkalnych na pomieszczenia użyteczności publicznej na potrzeby nowej siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie przy ulicy Obwodowej 2.”

https://pcpr.powiatzambrowski.com/wp-content/uploads/2024/07/Zaproszenie-do-zlozenia-oferty.pdf

https://pcpr.powiatzambrowski.com/wp-content/uploads/2024/07/Informacja-z-otwarcia-ofert-1.pdf

https://pcpr.powiatzambrowski.com/wp-content/uploads/2024/07/Informacja-o-wyborze-oferty-1.pdf