Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3

Sekretariat:

tel: 86 271-15-09

Dział ds. pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

tel: 86 271-06-69
tel kom.:
+48 459 589 951

Stanowiska pracy ds. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

PFRON

tel: 86 271-06-96

Godziny pracy:
7:00-15:00

pcpr@powiatzambrowski.com

ePUAP2

Archiwa

Miejsca pomocy w Powiecie

13 września 2013

            Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie

Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej:

  • OPS w Szumowie
  • OPS w Rutkach
  • OPS w Kołakach Kościelnych
  • GOPS w Zambrowie

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zambrowie

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zambrowie

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Szumowie

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Zambrowie