Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Miejsca pomocy w Powiecie

13 września 2013

            Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie

Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej:

  • OPS w Szumowie
  • OPS w Rutkach
  • OPS w Kołakach Kościelnych
  • GOPS w Zambrowie

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zambrowie

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zambrowie

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Szumowie

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Zambrowie