Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Wyszukaj

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3

PCPR:
tel. 86 271-15-09

Sekretariat:


tel: 86 888-93-99

Głowna księgowa:

tel:86 888-93-96

fax: 86 888-94-00

Dział ds. pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

tel: 86 271-06-69

tel kom.:

+48 459 589 951

Stanowiska pracy ds. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

PFRON

tel: 86 271-06-96

tel: 86-888-93-97

Godziny pracy:
7:00-15:00

pcpr@powiatzambrowski.com

Miejsca pomocy w Powiecie

3 lipca 2023

           
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie
tel:86 271 21 78
Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej:

    • OPS w Szumowie

tel: 86 224 41 50

    • OPS w Rutkach

tel: 86 276 31 79

    • OPS w Kołakach Kościelnych

tel: 86 270 30 39

    • GOPS w Zambrowie

tel:86 271 46 16

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zambrowie tel: 86 271 34 89

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zambrowie tel: 86 271 03 32

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Szumowie tel:86 224 41 90

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Zambrowie tel:86 271 21 78