Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Ogłoszenie

13 września 2013

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, realizator programu „Aktywny Samorząd” przypomina, że termin składania  wniosków w Module I i II mija 30 września 2013 r. Osoby chcące jeszcze skorzystać z programu zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, ul. Fabryczna 3. Pokój 135, 133 tel. 86 271 06 69 w godz. 7.00-15.00. Więcej informacji na stronie www.pfron.org.pl/ w zakładce – Aktywny samorząd.

Kierownik  PCPR w Zambrowie
Jadwiga Krajewska