Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Wyszukaj

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3

PCPR:
tel. 86 271-15-09

Sekretariat:


tel: 86 888-93-99

Głowna księgowa:

tel:86 888-93-96

fax: 86 888-94-00

Dział ds. pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

tel: 86 271-06-69

tel kom.:

+48 459 589 951

Stanowiska pracy ds. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

PFRON

tel: 86 271-06-96

tel: 86-888-93-97

Godziny pracy:
7:00-15:00

pcpr@powiatzambrowski.com

Życzenia

20 grudnia 2013

życzenia 2013

Wigilia PCPR

10 grudnia 2013

Kolędy, pastorałki, życzenia i świąteczna atmosfera towarzyszyły spotkaniu opłatkowemu rodzin zastępczych z terenu Powiatu Zambrowskiego.

W dniu 10.12.2013 r. odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe rodzin zastępczych. W spotkaniu wzięły udział rodziny zastępcze spokrewnione i niezawodowe z terenu Powiatu Zambrowskiego oraz zaproszeni goście.

Spotkanie opłatkowe stało się okazją do wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju Świąt Bożego Narodzenia. Radosna, życzliwa i rodzinna atmosfera towarzyszyła spotkaniu wigilijnemu, życzenia świąteczne zaproszonym rodzinom zastępczym złożył w imieniu swoim i Przewodniczącego Rady Powiatu Józefa Dąbrowskiego, Starosta Zambrowski Pan Stanisław Krajewski. Pan Starosta życzył aby przy świątecznym stole nie zabrakło ciepła i rodzinnej atmosfery a Nowy Rok niósł ze sobą szczęście i pomyślność.

Najważniejszą częścią spotkania było podzielenie się opłatkiem – symbolem zgody i pojednania. Przy wigilijny stole była okazja, by podsumować miniony rok i z nadzieją spojrzeć na nadchodzący Nowy 2014 Rok.

Kierownik  PCPR w Zambrowie
Jadwiga Krajewska