Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Życzenia

20 grudnia 2013

życzenia 2013

Wigilia PCPR

10 grudnia 2013

Kolędy, pastorałki, życzenia i świąteczna atmosfera towarzyszyły spotkaniu opłatkowemu rodzin zastępczych z terenu Powiatu Zambrowskiego.

W dniu 10.12.2013 r. odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe rodzin zastępczych. W spotkaniu wzięły udział rodziny zastępcze spokrewnione i niezawodowe z terenu Powiatu Zambrowskiego oraz zaproszeni goście.

Spotkanie opłatkowe stało się okazją do wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju Świąt Bożego Narodzenia. Radosna, życzliwa i rodzinna atmosfera towarzyszyła spotkaniu wigilijnemu, życzenia świąteczne zaproszonym rodzinom zastępczym złożył w imieniu swoim i Przewodniczącego Rady Powiatu Józefa Dąbrowskiego, Starosta Zambrowski Pan Stanisław Krajewski. Pan Starosta życzył aby przy świątecznym stole nie zabrakło ciepła i rodzinnej atmosfery a Nowy Rok niósł ze sobą szczęście i pomyślność.

Najważniejszą częścią spotkania było podzielenie się opłatkiem – symbolem zgody i pojednania. Przy wigilijny stole była okazja, by podsumować miniony rok i z nadzieją spojrzeć na nadchodzący Nowy 2014 Rok.

Kierownik  PCPR w Zambrowie
Jadwiga Krajewska