Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Zmiana adresu mailowego

9 kwietnia 2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie informuje, iż nastąpiła zmiana adresu mailowego naszej jednostki  na pcpr@powiatzambrowski.com

Kierownik PCPR w Zambrowie

Jadwiga Krajewska

Informacja dot. zajęć psychologicznych ze sprawcami przemocy w ramach programu korekcyjno – edukacyjnego

3 kwietnia 2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie informuje, iż na ogłoszone zaproszenie do składania ofert cenowych na przeprowadzenie zajęć psychologicznych ze sprawcami przemocy w ramach programu
korekcyjno – edukacyjnego w dniu 12 marca 2018 r. nie wpłynęła żadna oferta.                W związku z powyższym w/w konkurs zostanie ogłoszony w późniejszym terminie.

Kierownik PCPR w Zambrowie

Jadwiga Krajewska