Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3

Sekretariat:

tel: 86 271-15-09

Dział ds. pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

tel: 86 271-06-69
tel kom.:
+48 459 589 951

Stanowiska pracy ds. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

PFRON

tel: 86 271-06-96

Godziny pracy:
7:00-15:00

pcpr@powiatzambrowski.com

ePUAP2

Archiwa

Informacja dla mieszkańców dot. Wigilii Bożego Narodzenia

10 grudnia 2018

Szanowni Mieszkańcy, uprzejmie informujemy, że 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek), tj. w Wigilię Bożego Narodzenia, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie będzie nieczynne. Dzień ten zostanie odpracowany 15 grudnia 2018 r. (sobota). Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie będzie czynne tego dnia od godz. 7:00 do godz. 15:00.

Kierownik
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
w Zambrowie
Jadwiga Krajewska