Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Wyszukaj

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3

PCPR:
tel. 86 271-15-09

Sekretariat:


tel: 86 888-93-99

Głowna księgowa:

tel:86 888-93-96

fax: 86 888-94-00

Dział ds. pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

tel: 86 271-06-69

tel kom.:

+48 459 589 951

Stanowiska pracy ds. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

PFRON

tel: 86 271-06-96

tel: 86-888-93-97

Godziny pracy:
7:00-15:00

pcpr@powiatzambrowski.com

szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka

7 lipca 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie informuje, iż Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku Ośrodek Adopcyjny we wrześniu 2022 r. zamierza przeprowadzić szkolenie uzupełniające dla kandydatów do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej.

W związku z powyższym zapraszamy wszystkie osoby, które chciałyby pełnić funkcję rodziny zastępczej dla potrzebujących dzieci do zgłaszania się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, pokój 140 lub kontakt telefoniczny: 86 271 06 69.

Jadwiga Krajewska

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie