Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Wyszukaj

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3

PCPR:
tel. 86 271-15-09

Sekretariat:


tel: 86 888-93-99

Głowna księgowa:

tel:86 888-93-96

fax: 86 888-94-00

Dział ds. pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

tel: 86 271-06-69

tel kom.:

+48 459 589 951

Stanowiska pracy ds. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

PFRON

tel: 86 271-06-96

tel: 86-888-93-97

Godziny pracy:
7:00-15:00

pcpr@powiatzambrowski.com

Propozycja szkoleń dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze oraz rodziców pieczy zastępczej.

19 października 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, Fundacja DIALOG i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zapraszają chętnych rodziców z Powiatu Zambrowskiego na szkolenia do wyboru :

04.12.2023r.

Szkolenie I

900-1400

Warsztaty Bezpieczny Dom

Tematyka:

edukacja prawna i pedagogiczna dot. funkcji rodziny, obowiązków rodziców,

oceny psychospołecznej rozwoju dziecka, flagowanie- kiedy dziecko jest zagrożone,

komunikacji i zasad w domu, def. przemocy domowej, korzystania ze wsparcia, procedur                      i standardów pomocy, informacyjnego, edukacyjnego i prawnego, analiza wspólna przypadków.

Szkolenie II

1500-1900

Warsztaty dot. alienacji rodzicielskiej

Tematyka:

pogłębienie wiedzy na temat sytuacji okołorozwodowych,

udzielanego wsparcia rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem planowania

wsparcia dla dzieci. Zapoznanie się z mechanizmami alienacji rodzicielskiej.

Kto i dlaczego alienuje, potrzeby dziecka, reakcje pierwszoplanowego i drugoplanowego

rodzica w sytuacjach okołorozwodowych. Wypracowanie technik reagowania.

Warsztaty odbędą się dnia 4 grudnia 2023r. w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zambrowie.

Prosimy zainteresowanych rodziców szkolenia do zgłaszania się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów lub telefonicznie 86 888-93-99 :  do dnia  20.11.2023r.

Liczba miejsc ograniczona.